Browsing Category

தொழில்நுட்பம்

அனைவரிடமும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய இலங்கையின் முக்கிய தொலைபேசி இலக்கங்கள்

கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய இலங்கையின் முக்கிய தொலைபேசி இலக்கங்கள ● பிரதமர் – 011-2321406 ● அவசர பொலிஸ் பிரிவு –…

யாழ்ப்பாண தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் தொழில் சார் கற்கைநெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள்…

யாழ்ப்பாண தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் தொழில் சார் கற்கைநெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன: விண்ணப்பிக்க…