Browsing Category

ஈழத்து சினிமா

தற்போது இவ்வாறான சம்பவங்களை அதிகளவில் பார்க்க முடிகிறது.

தமிழ் சமூகம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளோடு ஒட்டுமொத்த சமூகம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளை தமிழ் சிங்கள மக்களுக்கு…