உயிர்க் கவிதைகள்!

"தாய்"

0

அள்ளிப் பூசப்படுகிறது        பாதங்களில்                       மருதாணி……..

மங்கள நாளில்      மணப்பெண்ணுக்கு அல்ல        சேத்துப் புண்ணுக்கு        வைத்தியமாய் அம்மாவின் கால்களில்……

தலையில் இருக்கும்        குடும்பச்சுமை                         அம்மாவின்                              சேறுபடிந்த கால்களில்          தெளிவாய்……

அம்மா புடைத்து                        அரிசியில்                                              தப்பி வருகிறது ஒரு கல் .              சோறு மென்று                  தின்னும்போது                                     பதம் பார்க்கிறது கடாப் பல்.         தாயை ஏமாற்றிய                      கடுப்பில்…..

இப்பொழுது                                   உருளை வைத்துப்       போடப்படுகிறது                         ஒற்றைப் புள்ளி கோலம்……

அம்மா அள்ளி வீசும்                         அரிசி மாவில்                               அழகாய் தெரியும்        அன்னப்பறவை                             உருவம்……

அடுப்பில் வைத்த.                            நீண்ட விறகு                                         எரிய எரிய                                   வெளியே வருகிறது…….

அம்மா தள்ளிவிட்டு                      ஆழ்ந்து எரிய                                      விறகிற்குக்கூட                                   நல்ல விருப்பம்……

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.